Budowa osiedlowej sieci cieplnej do obsługi planowanego budynku mieszkalnego, na działkach nr geodezyjny gr. 481/7, 481/8, 481/2, 481/1, obręb-3, na działce numer geodezyjny 1 obręb 1 przy ul. Zwycięstwa, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa osiedlowej sieci cieplnej do obsługi planowanego budynku mieszkalnego, na działkach nr geodezyjny gr. 481/7, 481/8, 481/2, 481/1, obręb-3, na działce numer geodezyjny 1 obręb 1 przy ul. Zwycięstwa, ul. Jadwigi Klimkiewiczowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback