zawiadomienie o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę napowietrznej sieci ciepłowniczej magistralnej przy ul. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku

Tytuł
Budowa napowietrznej sieci ciepłowniczej magistralnej przy ul. Gen. Władysława Andersa w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback