zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku - Centrum Przesiadkowe

Tytuł
Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku - Centrum Przesiadkowe
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.