Budowa gazociągu średniego ciśnienia poniżej 0,5 MPa, dla budynków mieszkalnych, zlokalizowanego na terenie oznaczonym na mapie linią przerywaną, koloru różowego i literami od A do I, na działkach nr geodezyjny gr. 817, 98 i 134/2, obręb-21, przy ul. Stawowej i ul. Dojlidy Fabryczne w Białymstoku.

Tytuł
Budowa gazociągu średniego ciśnienia poniżej 0,5 MPa, dla budynków mieszkalnych, zlokalizowanego na terenie oznaczonym na mapie linią przerywaną, koloru różowego i literami od A do I, na działkach nr geodezyjny gr. 817, 98 i 134/2, obręb-21, przy ul. Stawowej i ul. Dojlidy Fabryczne w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.