Budowa gazociągu średniego ciśnienia poniżej 0,5 MPa, dla budynków mieszkalnych, na działkach nr geodezyjny gr. 525 i 393, obręb-14, przy ul. G. Zapolskiej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa gazociągu średniego ciśnienia poniżej 0,5 MPa, dla budynków mieszkalnych, na działkach nr geodezyjny gr. 525 i 393, obręb-14, przy ul. G. Zapolskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.