Budowa gazociągu średniego ciśnienia do zasilania budynków mieszkalnych, na działkach nr ew. gruntu 722, 202, obr. 20 przy ul. Piaskowej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa gazociągu średniego ciśnienia do zasilania budynków mieszkalnych, na działkach nr ew. gruntu 722, 202, obr. 20 przy ul. Piaskowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback