Budowa gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na działce nr ew. gr. 1010/11, obręb 24, przy ulicy Św. G. Peradze w Białymstoku.

Tytuł
Budowa gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na działce nr ew. gr. 1010/11, obręb 24, przy ulicy Św. G. Peradze w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.