Budowa gazociągu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych, na działkach o nr ewid gr. 7/103, 71, 42/9, 42/29, 4/42, 42/25, 42/28, 42/14, 42/18 przy ul. Wydmowej i ul. Komandorskiej (obręb 25) w Białymstoku.

Tytuł
Budowa gazociągu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych, na działkach o nr ewid gr. 7/103, 71, 42/9, 42/29, 4/42, 42/25, 42/28, 42/14, 42/18 przy ul. Wydmowej i ul. Komandorskiej (obręb 25) w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.