Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV, na działce nr geodezyjny 241/14 obr. 24 przy ul. Daliowej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV, na działce nr geodezyjny 241/14 obr. 24 przy ul. Daliowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.