Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV i linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działce nr geodezyjny 452 obr. 03 przy ul. Wierzbowej w Białymstoku.

Tytuł Budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV i linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działce nr geodezyjny 452 obr. 03 przy ul. Wierzbowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Feedback