Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową, na działkach nr ew. 2/38, 2/61, 2/87, 2/65, 436, 109, 188/2, 187, 264, 279, 298, 250, 307/2, 39, obr. 05 przy ul. W. Reymonta, A. Asnyka w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową, na działkach nr ew. 2/38, 2/61, 2/87, 2/65, 436, 109, 188/2, 187, 264, 279, 298, 250, 307/2, 39, obr. 05 przy ul. W. Reymonta, A. Asnyka w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.