Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, na działkach nr geodezyjny gruntu 2/87, 2/38, 2/61, 436, 2/65, 109, 2/36, 110 obr. 5 przy ul. A. Asnyka, Gruntowej, Prowiantowej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, na działkach nr geodezyjny gruntu 2/87, 2/38, 2/61, 436, 2/65, 109, 2/36, 110 obr. 5 przy ul. A. Asnyka, Gruntowej, Prowiantowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.