Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, słupa oświetleniowego, obr. 11 przy ul. Boh. Monte Cassino w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, słupa oświetleniowego, obr. 11 przy ul. Boh. Monte Cassino w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback