Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny gruntu 271/14, 271/12, 275/3, 275/4, 276/3, 274/4 obr. 11 przy ul. Boh. Monte Cassino i Św. Rocha w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny gruntu 271/14, 271/12, 275/3, 275/4, 276/3, 274/4 obr. 11 przy ul. Boh. Monte Cassino i Św. Rocha w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.