Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowymi 0,4 kV , na działkach nr geodezyjny gruntu 1104/2, 1104/3, 1104/4, 514/2, 514/5, 514/6, 515/4, 1105/2, 1105/5, 1105/8, 1105/9, 1105/10, 1105/11, 1105/12, 1105/13, 1105/14, 1105/17, 1105/18, 1105/23, 1105/24, 1105/26, 1105/27, 1105/28, 1105/29, 1105/30 obręb 4, przy ul. Al. Jana Pawła II w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowymi 0,4 kV , na działkach nr geodezyjny gruntu 1104/2, 1104/3, 1104/4, 514/2, 514/5, 514/6, 515/4, 1105/2, 1105/5, 1105/8, 1105/9, 1105/10, 1105/11, 1105/12, 1105/13, 1105/14, 1105/17, 1105/18, 1105/23, 1105/24, 1105/26, 1105/27, 1105/28, 1105/29, 1105/30 obręb 4, przy ul. Al. Jana Pawła II w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.