Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny gruntu 62, 69/2, 73, 76, 79, 82, 90/2 obr. 21 przy ul. Nowowarszawskiej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny gruntu 62, 69/2, 73, 76, 79, 82, 90/2 obr. 21 przy ul. Nowowarszawskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.