Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny gruntu 566/218, 566/219, 566/202 obr. 18 przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny gruntu 566/218, 566/219, 566/202 obr. 18 przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.