Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny 3175/1, 1692/46 obr. 6 przy ul. Nowosielskiej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny 3175/1, 1692/46 obr. 6 przy ul. Nowosielskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback