Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny 1891/7, 1891/57 (obr. 6) przy ul. Watykańskiej w Białymstoku.

Tytuł Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny 1891/7, 1891/57 (obr. 6) przy ul. Watykańskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Feedback