Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i średniego napięcia 15 kV, na działkach nr geodezyjny 145, 315/3, 315/4, 346, 347/2, obr. 20 przy ul. Baranowickiej i Plażowej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i średniego napięcia 15 kV, na działkach nr geodezyjny 145, 315/3, 315/4, 346, 347/2, obr. 20 przy ul. Baranowickiej i Plażowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback