Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zabudowy mieszkaniowej, na działkach nr geodezyjny 1181/13, 1181/14, 1409 obr. 17 przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zabudowy mieszkaniowej, na działkach nr geodezyjny 1181/13, 1181/14, 1409 obr. 17 przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.