Budowa elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN 15 0,4 kV, obręb 03 przy ul. W. Broniewskiego, Wierzbowej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN 15 0,4 kV, obręb 03 przy ul. W. Broniewskiego, Wierzbowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback