Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV z kanalizacją kablową, na działkach nr geodezyjny 1313, 1243, obr. 20 przy ul. Dojnowskiej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV z kanalizacją kablową, na działkach nr geodezyjny 1313, 1243, obr. 20 przy ul. Dojnowskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback