Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, na działkach nr geodezyjny 276, 231/7, 231/2 obr. 03 przy ul. Owsianej, Ukośnej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, na działkach nr geodezyjny 276, 231/7, 231/2 obr. 03 przy ul. Owsianej, Ukośnej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback