Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem pomiarowym, na działkach nr geodezyjny 321/2, 1992/2 (obr. 6) przy ul. Nowosielskiej w Białymstoku.

Tytuł Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem pomiarowym, na działkach nr geodezyjny 321/2, 1992/2 (obr. 6) przy ul. Nowosielskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Feedback