Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem pomiarowym, na działce nr geodezyjny 745/8 (obr. 7) przy ul. Octowej w Białymstoku.

Tytuł Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączem pomiarowym, na działce nr geodezyjny 745/8 (obr. 7) przy ul. Octowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Feedback