Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i złącza kablowego nN, na działkach nr ew. 212/45, 439, obr. 24 przy ul. Kanarkowej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i złącza kablowego nN, na działkach nr ew. 212/45, 439, obr. 24 przy ul. Kanarkowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback