Budowa dwóch kontenerowych elektroenergetycznych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny gruntu 30/22, 33, 30/34, 30/41, 30/44, 30/43, 30/45, 30/46 obr. 22 przy ul. Feliksa Filipowicza w Białymstoku.

Tytuł
Budowa dwóch kontenerowych elektroenergetycznych stacji transformatorowych SN/nN 15/0,4 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działkach nr geodezyjny gruntu 30/22, 33, 30/34, 30/41, 30/44, 30/43, 30/45, 30/46 obr. 22 przy ul. Feliksa Filipowicza w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.