Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 226/39, obręb 24 przy ul. Milowej w Białymstoku i infrastrukturą techniczną.

Tytuł
Budowa dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 226/39, obręb 24 przy ul. Milowej w Białymstoku i infrastrukturą techniczną.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.