Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ulicy Niewodnickiej wraz z sięgaczami w zakresie: nawierzchni jezdni, chodników, opasek, wlotów ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz budową – przebudową kolidującej infrastruktury, na działkach nr ew. gr. 890/4, 838/1, 851/3, 756, 861/3, 889/1, 888, 859, 858, 857, 862/1, 862/2, 883/6, 882/2, 881/2, 880/2, 869, 875/1, 875/2, 874, 883/5, 883/10, 860, 883/11, (obr. 6) przy ul. Niewodnickiej, Meksykańskiej, Polowej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ulicy Niewodnickiej wraz z sięgaczami w zakresie: nawierzchni jezdni, chodników, opasek, wlotów ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego oraz budową – przebudową kolidującej infrastruktury, na działkach nr ew. gr. 890/4, 838/1, 851/3, 756, 861/3, 889/1, 888, 859, 858, 857, 862/1, 862/2, 883/6, 882/2, 881/2, 880/2, 869, 875/1, 875/2, 874, 883/5, 883/10, 860, 883/11, (obr. 6) przy ul. Niewodnickiej, Meksykańskiej, Polowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback