Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ulicy Niewodnickiej wraz z sięgaczami i infrastrukturą techniczną, obręb-6, przy ul. Niewodnickiej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa drogi wewnętrznej w ciągu ulicy Niewodnickiej wraz z sięgaczami i infrastrukturą techniczną, obręb-6, przy ul. Niewodnickiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback