zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi do Olmont (drogi powiatowej) na odcinku od skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granic miasta Białegostoku

Tytuł
Budowa drogi do Olmont (drogi powiatowej) na odcinku od skrzyżowania ul. K. Ciołkowskiego i Wiosennej do granic miasta Białegostoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.