Budowa do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami handlowymi i usługowymi w parterze (usługi nieuciążliwe), z parkingami podziemnymi, murami oporowymi, zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. gr. 479/12, 479/16, 479/17, 479/18, 479/19, 479/20, 479/21, 479/22, 481/4, 481/5, 481/6, 481/10, 481/11 położonych przy ul. Zwycięstwa (obręb 3) w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdami w pasie drogowym ul. Choroszczańskiej (część dz. nr ew. gr. 477) lub/i ul. Zwycięstwa (część dz. nr ew. gr. 1) lub/i z działek drogowych nr ew. gr. 481/1, 481/2, 481/7, 481/8.

Tytuł
Budowa do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami handlowymi i usługowymi w parterze (usługi nieuciążliwe), z parkingami podziemnymi, murami oporowymi, zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. gr. 479/12, 479/16, 479/17, 479/18, 479/19, 479/20, 479/21, 479/22, 481/4, 481/5, 481/6, 481/10, 481/11 położonych przy ul. Zwycięstwa (obręb 3) w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdami w pasie drogowym ul. Choroszczańskiej (część dz. nr ew. gr. 477) lub/i ul. Zwycięstwa (część dz. nr ew. gr. 1) lub/i z działek drogowych nr ew. gr. 481/1, 481/2, 481/7, 481/8.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.