Budowa ciągu pieszo – jezdnego w ul. Narewskiej i Świętokrzyskiej (połączenie pomiędzy ul. Świętokrzyską i ul. Narewską, włączenie tego ciągu do ul. Narewskiej,), w zakresie: budowy nawierzchni , zjazdów, chodników, stanowisk postojowych do 18 szt. oraz budowy kanalizacji deszczowej, systemu retencyjno-rozsączającego, sieci oświetlenia ulicznego wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, na działkach nr geodezyjny 68/4, 209/2, 211/1, 211/2, 213/55, 215, 313/1, 313/3, 313/4 obr. 3 przy ul. Narewskiej i Świętokrzyskiej w Białymstoku.

Tytuł
Budowa ciągu pieszo – jezdnego w ul. Narewskiej i Świętokrzyskiej (połączenie pomiędzy ul. Świętokrzyską i ul. Narewską, włączenie tego ciągu do ul. Narewskiej,), w zakresie: budowy nawierzchni , zjazdów, chodników, stanowisk postojowych do 18 szt. oraz budowy kanalizacji deszczowej, systemu retencyjno-rozsączającego, sieci oświetlenia ulicznego wraz z budową i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej, na działkach nr geodezyjny 68/4, 209/2, 211/1, 211/2, 213/55, 215, 313/1, 313/3, 313/4 obr. 3 przy ul. Narewskiej i Świętokrzyskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.