Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 226/36 (obręb 24 Dojlidy Górne), położonej w Białymstoku w rejonie ul. Milowej wraz z infrastrukturą techniczną.

Tytuł Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 226/36 (obręb 24 Dojlidy Górne), położonej w Białymstoku w rejonie ul. Milowej wraz z infrastrukturą techniczną.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Feedback