Aktualności

Dostępne: 7671 wyników ze wszystkich kategorii.

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej, przy ul. Produkcyjnej 102.

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej, przy ul. Produkcyjnej 102.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2020-02-20

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, na działkach nr geodezyjny 485/1, 486/1, 486/2, 486/3, 487, 1727/3, 488/6, 489/3, 490/3, 491/3, 1727/2 obr. 2, przy ul. Dziesięciny, Morelowej w Białymstoku....

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, na działkach nr geodezyjny 485/1, 486/1, 486/2, 486/3, 487, 1727/3, 488/6, 489/3, 490/3, 491/3, 1727/2 obr. 2, przy ul. Dziesięciny, Morelowej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2020-02-20

Przedłużenie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ulicach Jurowieckiej, Fabrycznej i Sienkiewicza.

Przedłużenie terminu załatwienia sprawy w przedmiocie uwarunkowań środowiskowych przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ulicach Jurowieckiej, Fabrycznej i Sienkiewicza.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2020-02-19

Informacja o wywieszonym wykazie nr 22/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Informacja o wywieszonym wykazie nr 22/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-02-19

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rodziny i Zdrowia w dniu 27 lutego 2020 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rodziny i Zdrowia w dniu 27 lutego 2020 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2020-02-19

Informacja o wywieszonym wykazie nr 20/2020

Informacja o wywieszonym wykazie nr 20/2020

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-02-19

Została wydana decyzja na przebudowę i rozbudowę Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Skłodowskiej Curie 23

Została wydana decyzja na przebudowę i rozbudowę Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Skłodowskiej Curie 23

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2020-02-19

Informacja o wywieszonym wykazie nr 14/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Informacja o wywieszonym wykazie nr 14/2020 nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-02-19

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 oraz na stronie internetowej www.zmk.bialystok.pl został wywieszony na okres 21 dni wykaz ...

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 oraz na stronie internetowej www.zmk.bialystok.pl został wywieszony na okres 21 dni wykaz nr 2/2020 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz najem w trybie przetargowym i bezprzetargowym. Powyższy wykaz został także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1.

Kategoria: Najem lokali

Data utworzenia: 2020-02-18

Informacja o wywieszonym wykazie nr 19/2020

Informacja o wywieszonym wykazie nr 19/2020

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-02-18

Feedback