Aktualności

Aktualności dostępne publicznie przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 7086 wyników ze wszystkich kategorii.

Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" z dnia 3 października 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.622.2019 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Stromej 34 w Białymstoku, na d...

Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" z dnia 3 października 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.622.2019 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Stromej 34 w Białymstoku, na działce nr geod. 1037/13, obręb 4 - Starosielce Północ oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-10-14

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.547.2019, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drz...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.547.2019, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Poleskiej 21 w Białymstoku, na działce nr geod. 1342, obręb 17 - Bojary

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-10-14

Budowa ulicy Zaułek Podlaski (droga gminna klasy Z na odcinku od km 0+038,13 do km 0+206,00 i klasy D na odcinku od km.0+045,20 do km 0+170) w Białymstoku

Budowa ulicy Zaułek Podlaski (droga gminna klasy Z na odcinku od km 0+038,13 do km 0+206,00 i klasy D na odcinku od km.0+045,20 do km 0+170) w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-10-14

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.562.2019, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drz...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.562.2019, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Sokólskiej 25 w Białymstoku, na działce nr geod. 973/9, obręb 12 - Białostoczek Południe

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-10-14

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.561.2019, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie jednego ...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak DOŚ-I.6131.561.2019, dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy al. Niepodległości 11 w Białymstoku, na działce nr geod. 3821/10, obręb 6 - Starosielce Południe

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-10-14

Wszczęcie postępowania, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami i lokalami handlowo – usługowo – biurowymi, przy ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Aka...

Wszczęcie postępowania, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami i lokalami handlowo – usługowo – biurowymi, przy ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Akacjowej.

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-10-11

Wszczęcie postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji technologicznej paliwowej z dystrybutorem paliw płynnych, przy ul. Kawaleryjskiej.

Wszczęcie postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji technologicznej paliwowej z dystrybutorem paliw płynnych, przy ul. Kawaleryjskiej.

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-10-11

Przedłużenie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo – handlowo – biurowego, przy ul. Bohaterów Monte Cassino i Kard. S. Wyszyńskiego.

Przedłużenie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo – handlowo – biurowego, przy ul. Bohaterów Monte Cassino i Kard. S. Wyszyńskiego.

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-10-11

Oferta Fundacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Zwierciadło tatarskiej duszy"

Oferta Fundacji Tatarskie Towarzystwo Kulturalne realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Zwierciadło tatarskiej duszy"

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2019-10-11

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Polmos Białystok

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Polmos Białystok

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2019-10-11

Feedback