Aktualności

Dostępne: 8882 wyników ze wszystkich kategorii.

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21 stycznia 2020 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.780.2020.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej " zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i odmawiającej na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnących przy ulicy Broniew...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 21 stycznia 2020 roku decyzji znak DOŚ-I.6131.780.2020.SAK udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej " zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew i odmawiającej na usunięcie 1 sztuki drzewa, rosnących przy ulicy Broniewskiego 6B, 6C i Wierzbowej 5A oraz zobowiązującej do posadzenia 7 sztuk drzew

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-01-21

Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne bazy terenowej firmy Waster Sp. z o....

Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie zmierzającej do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Punkt tymczasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne bazy terenowej firmy Waster Sp. z o.o.”, przy ul. Serwisowej 10

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-01-21

Wszczęcie postępowania dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowego z apartamentami studenckimi, hotelem z częścią mieszkalną wielorodzinną, przy ul. Wisławy Szymborskiej....

Wszczęcie postępowania dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowego z apartamentami studenckimi, hotelem z częścią mieszkalną wielorodzinną, przy ul. Wisławy Szymborskiej.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-01-21

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach funkcjonujących na terenie gminy Białystok.

Jakość wody w wybranych lokalizacjach - Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągach funkcjonujących na terenie gminy Białystok.

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-01-21

Oferta Stowarzyszenia Innowatorów Edukacji na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja Kampanii Społecznej „W małżeństwie razem” – Czas Par 2021.

Oferta Stowarzyszenia Innowatorów Edukacji na realizację zadania publicznego pn.: Organizacja Kampanii Społecznej „W małżeństwie razem” – Czas Par 2021.

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-01-20

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej, przy ul. Elewatorskiej.

Decyzja stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej, przy ul. Elewatorskiej.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-01-20

Dotyczy budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 226/39, obręb 24 przy ul. Milowej w Białymstoku i infrastrukturą techniczną.

Dotyczy budowy dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynku gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ewid. gr. 226/39, obręb 24 przy ul. Milowej w Białymstoku i infrastrukturą techniczną.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-01-20

Informacja o wywieszonym wykazie nr 3/2021

Informacja o wywieszonym wykazie nr 3/2021

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-01-20

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.791.2020 dotyczącej wydania ENEA Ciepło Sp. z o. o. zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 23 m2 krzewów...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów w sprawie znak DOŚ-I.6131.791.2020 dotyczącej wydania ENEA Ciepło Sp. z o. o. zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 23 m2 krzewów rosnących przy ulicy Kozłowej i Gołdapskiej w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2021-01-20

Informacja o wywieszonym wykazie numer 16/2021

Informacja o wywieszonym wykazie numer 16/2021

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-01-20

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Zdrowia w dniu 21 stycznia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Rodziny i Zdrowia w dniu 21 stycznia 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-01-20

jakość wody w wybranych lokalizacjach - wodociąg Białystok

jakość wody w wybranych lokalizacjach - wodociąg Białystok

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-01-19

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.