Aktualności

Aktualności dostępne publicznie przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 7363 wyników ze wszystkich kategorii.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących projektowania założeń Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących projektowania założeń Budżetu Obywatelskiego w Białymstoku na 2021 rok

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2019-12-06

Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących projektów uchwał w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Białegostoku dotyczących projektów uchwał w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białystok

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2019-12-06

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 12, 13, 14 z garażami w budynkach i lokalami usługowymi w budynku nr 12 w rejonie Alei Jana Pawła II w Białymstoku

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 12, 13, 14 z garażami w budynkach i lokalami usługowymi w budynku nr 12 w rejonie Alei Jana Pawła II w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-12-06

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 oraz na stronie internetowej www.zmk.bialystok.pl w dniu 03 grudnia 2019 roku został wywie...

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku przy ul. gen. Józefa Bema 89/1 oraz na stronie internetowej www.zmk.bialystok.pl w dniu 03 grudnia 2019 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nr 15/2019 lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie oraz najem w trybie bezprzetargowym. Powyższy wykaz został także wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1 oraz na stronie internetowej www.bip.bialystok.pl.

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2019-12-06

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 9 grudnia 2019 r.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Komunalnej w dniu 9 grudnia 2019 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2019-12-06

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, handlem i garażami podziemnymi oraz niezbędn...

Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, handlem i garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2019-12-06

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na działce nr geodezyjny gr 2077, obręb 14, przy ul. Władysława Raginisa w Białymstoku.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na działce nr geodezyjny gr 2077, obręb 14, przy ul. Władysława Raginisa w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2019-12-06

Oferta Bractwa Cerkiewnego Św. Atanazego Brzeskiego

Oferta Bractwa Cerkiewnego Św. Atanazego Brzeskiego

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2019-12-06

Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" za lata 2017-2018

Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Białegostoku na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024" za lata 2017-2018

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2019-12-06

Budowa fragmentu ulicy Zawady w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Krzysztofa do końca działki o nr ew. gr. 76/9

Budowa fragmentu ulicy Zawady w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Krzysztofa do końca działki o nr ew. gr. 76/9

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2019-12-06

Feedback