Aktualności

Dostępne: 8181 wyników ze wszystkich kategorii.

Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na przedszkole publiczne wraz z jego przebudową i zagospodarowaniem terenu na części dz...

Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania części budynku XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na przedszkole publiczne wraz z jego przebudową i zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. gr. 1012 (obręb 04) położonej przy ul. Upalnej 26 w Białymstoku.

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-08-06

Obwieszczenie o przekazaniu do SKO zażalenia na postanowienie z dnia 16.07.2020 r., znak: DOŚ-II.6220.8.2020 stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków miesz...

Obwieszczenie o przekazaniu do SKO zażalenia na postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 16.07.2020 r., znak: DOŚ-II.6220.8.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Lodowej

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2020-08-05

Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" z dnia 30 lipca 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.413.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Mieszka I 8 w Białymstoku oraz o przeprowad...

Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" z dnia 30 lipca 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.413.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Mieszka I 8 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-08-05

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.243.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski" na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ulicy Waszyngtona 24 w Białymstoku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.243.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski" na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ulicy Waszyngtona 24 w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-08-05

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.250.2020 zezwalającej ENEA Ciepło Sp. z o.o. na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Mieszka I 2/1 w Białymstoku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.250.2020 zezwalającej ENEA Ciepło Sp. z o.o. na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ulicy Mieszka I 2/1 w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-08-05

Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny gr. 69, obręb-25, przy ul. Zagórki w Białymstoku.

Wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny gr. 69, obręb-25, przy ul. Zagórki w Białymstoku.

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-08-05

Wykaz Nr 1/2020 nieruchomości Gminy Białystok pozostających w trwałym zarządzie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i ...

Wykaz Nr 1/2020 nieruchomości Gminy Białystok pozostających w trwałym zarządzie XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego w Białymstoku przeznaczone do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-08-05

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy al. Piłsudskiego 10 w Białymstoku, na działce nr geod. 1263/3, obręb 11-Śródmieście

Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy al. Piłsudskiego 10 w Białymstoku, na działce nr geod. 1263/3, obręb 11-Śródmieście

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-08-04

Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 1/2020 dot. nieruchomości gminnej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku - przeznaczonej do najmu w trybie przetargu pisemnego z przeznaczeniem na prowadzenie ...

Informacja o wywieszeniu wykazu Nr 1/2020 dot. nieruchomości gminnej pozostającej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. M. Kopernika w Białymstoku - przeznaczonej do najmu w trybie przetargu pisemnego z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu nauki jazdy samochodem osobowym

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-08-04

Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”...

Oferty na realizację zadania publicznego pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności”

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-08-04

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.