Aktualności

Aktualności dostępne publicznie przed 02.12.2015 r. na stronie biparch.um.bialystok.pl

Dostępne: 4844 wyników ze wszystkich kategorii.

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.258.2018 udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Kozłowej 5 w Białymstoku, na działce nr geod. 976/3, obręb 12 ...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.258.2018 udzielającej Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Kozłowej 5 w Białymstoku, na działce nr geod. 976/3, obręb 12 - Białostoczek Południe

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2018-06-19

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.175.2018 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Elemencik" zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew i odmawiającej zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących przy ul. Pułaskiego ...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.175.2018 udzielającej Spółdzielni Mieszkaniowej "Elemencik" zezwolenia na usunięcie 6 sztuk drzew i odmawiającej zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew, rosnących przy ul. Pułaskiego 61, 63, 65, 67 w Białymstoku, na działce nr geod. 790, obręb 7 - Ścianka

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2018-06-19

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej przy ul. Zabłudowskiej w...

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej przy ul. Zabłudowskiej w Białymstoku.

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2018-06-19

Decyzja dotycząca budowy sieci wodociągowej obr. 24 przy ul. Krzywej w Białymstoku.

Decyzja dotycząca budowy sieci wodociągowej obr. 24 przy ul. Krzywej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-06-19

Decyzja dotycząca budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do obsługi budynków mieszkalnych, obr. 20 przy ul. Leśnej w Białymstoku.

Decyzja dotycząca budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do obsługi budynków mieszkalnych, obr. 20 przy ul. Leśnej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-06-19

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Klepackiej - drogi gminnej w Białymstoku ...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Klepackiej - drogi gminnej w Białymstoku na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Barszczańskiej.

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2018-06-19

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowymi, obr. 02 Wysoki Stoczek przy ul. Budowlanej, Pomiarowej, Studziennej, Rzemieślniczej, Scaleniowej, Blokowej, Pochyłej, Działkowej, Dziecinnej, Antoniuk Fabryczny w ...

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowymi, obr. 02 Wysoki Stoczek przy ul. Budowlanej, Pomiarowej, Studziennej, Rzemieślniczej, Scaleniowej, Blokowej, Pochyłej, Działkowej, Dziecinnej, Antoniuk Fabryczny w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-06-19

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowymi, obr. 2 przy ul. Antoniuk Fabryczny, Ogrodniczki, Dr Fiedorowicza, Długiej, Studziennej, Cedrowej, Gromadzkiej w Białymstoku.

Budowa elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowymi, obr. 2 przy ul. Antoniuk Fabryczny, Ogrodniczki, Dr Fiedorowicza, Długiej, Studziennej, Cedrowej, Gromadzkiej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2018-06-19

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.337.2018.BA, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego...

Obwieszczenie o zebraniu całego materiału dowodowego i możliwości zapoznania się i wypowiedzenia w kwestii zebranych dowodów, w sprawie znak: DOŚ-I.6131.337.2018.BA, dotyczącej wydania Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ulicy Nowogródzkiej 10, w Białymstoku, na działce nr geod. 64/12, obręb 17– Bojary.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2018-06-19

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, skompletowanie akt sprawy i przedłużenie terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali sieci ciepłowniczej preizolowanej, przy ul. Mie...

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, skompletowanie akt sprawy i przedłużenie terminu załatwienia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie magistrali sieci ciepłowniczej preizolowanej, przy ul. Mieszka I.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2018-06-18

Feedback

wynik operacji: 8+5