Aktualności

Dostępne: 7264 wyników ze wszystkich kategorii.

Zarządzenie nr 262/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Zarządzenie nr 262/21 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Kategoria: Ochr. Środ.

Data utworzenia: 2021-04-16

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o wiosennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie za pomocą wyłożonych szczepionek - akcja wiosenna 2021

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii o wiosennej akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie za pomocą wyłożonych szczepionek - akcja wiosenna 2021

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-04-16

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej sN – 15kV i napowietrzno-kablowej nN – 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, słupami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb 15 i 16, przy ul. P. Skargi, W. Rubinowicza, T. Banachiewicza, M. Wańkowicza, N. Żm...

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej sN – 15kV i napowietrzno-kablowej nN – 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, słupami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, obręb 15 i 16, przy ul. P. Skargi, W. Rubinowicza, T. Banachiewicza, M. Wańkowicza, N. Żmichowskiej, W. Janickiego, W. Pola, J. Chełmońskiego, J. Malczewskiego, J. Antoniewicza, por. A. Radziwonika, A. Chętnika, A. Struga, K. Szymanowskiego, Kątowej, Moniuszki, A. Fredry, K.Wielkiego w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-04-16

Informacja o wywieszonym wykazie nr 32/2021

Informacja o wywieszonym wykazie nr 32/2021

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2021-04-16

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej),

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Mickiewicza w Białymstoku (w rejonie ulic Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej),

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-04-16

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 kwietnia 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.85.2021 zezwalającej ENEA Ciepło Sp. z o.o. na usunięcie 14 sztuk drzew i umarzającej postępowanie w stosunku do 2 sztuk drzew i 170 m2 krzewów, rosnących na osiedlu Białostoczek w ...

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 kwietnia 2021 r. decyzji znak DOŚ-I.6131.85.2021 zezwalającej ENEA Ciepło Sp. z o.o. na usunięcie 14 sztuk drzew i umarzającej postępowanie w stosunku do 2 sztuk drzew i 170 m2 krzewów, rosnących na osiedlu Białostoczek w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2021-04-16

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza)

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Bema w Białymstoku (w rejonie ulicy Wojsk Ochrony Pogranicza)

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-04-16

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Bacieczki i Starosielce w Białymstoku w rejonie ulic Alei Jana Pawła II i Elewatorskiej

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedli Bacieczki i Starosielce w Białymstoku w rejonie ulic Alei Jana Pawła II i Elewatorskiej

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-04-16

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap III

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Dojlidy w Białymstoku (rejon ulic: ks. S. Suchowolca i J. Kuronia) – etap III

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2021-04-16

Posiedzenie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Posiedzenie Komisji Samorządności i Bezpieczeństwa w dniu 21 kwietnia 2021 r.

Kategoria: Rada Miasta - kadencja 2018-2023

Data utworzenia: 2021-04-15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych C, D, E, z garażami wbudowanymi w parterze budynku E, z parkingami naziemnymi, murami oporowymi oraz towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukt...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych C, D, E, z garażami wbudowanymi w parterze budynku E, z parkingami naziemnymi, murami oporowymi oraz towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - ETAP I, ul. Lodowa

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2021-04-15

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją handlowo-usługową, ul. Studzienna

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją handlowo-usługową, ul. Studzienna

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2021-04-15

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.