Aktualności

Dostępne: 7954 wyników ze wszystkich kategorii.

Wykaz Nr 5/2020 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

Wykaz Nr 5/2020 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-06-05

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Białegostoku działającego jako starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 03 czerwca 2020 roku o wydaniu decyzji w przedmiocie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. zezwolenia na niezwło...

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Białegostoku działającego jako starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 03 czerwca 2020 roku o wydaniu decyzji w przedmiocie udzielenia Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. zezwolenia na niezwłoczne zajęcie działki położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów m. Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) numerem 1867/27 o pow. 0,0517 ha, a także nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Kategoria: Zawiadomienia

Data utworzenia: 2020-06-05

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Białegostoku działającego jako starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 03 czerwca 2020 roku o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z działki położonej w Białymstoku, oznaczonej w ope...

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Białegostoku działającego jako starosta, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 03 czerwca 2020 roku o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z działki położonej w Białymstoku, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Białegostoku obrębu 02 (Wysoki Stoczek) numerem 1867/27 o pow. 0,0517 ha.

Kategoria: Zawiadomienia

Data utworzenia: 2020-06-05

Zawiadomienie, że odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 maja 2018 r. , znak WOOŚ.4210.4.2017.PL, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok", ...

Zawiadomienie, że odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 maja 2018 r. , znak WOOŚ.4210.4.2017.PL, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Prace na linii E75 na odcinku Czyżew - Białystok", nie mogą być rozpatrzone w ustawowym terminie.

Kategoria: Zawiadomienia

Data utworzenia: 2020-06-04

Wykaz Nr 4/2020 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Wykaz Nr 4/2020 lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargowym i bezprzetargowym.

Kategoria: Informacje

Data utworzenia: 2020-06-03

Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia obręb 26, przy ul. Laurowej, ul. Pszenicznej w Białymstoku.

Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia obręb 26, przy ul. Laurowej, ul. Pszenicznej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2020-06-03

Budowa do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami handlowymi i usługowymi w parterze (usługi nieuciążliwe), z parkingami podziemnymi, murami oporowymi, zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. gr. 479/12, 479/16, 479/17, 479/18, 479/19,...

Budowa do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami handlowymi i usługowymi w parterze (usługi nieuciążliwe), z parkingami podziemnymi, murami oporowymi, zagospodarowaniem terenu na działkach nr ew. gr. 479/12, 479/16, 479/17, 479/18, 479/19, 479/20, 479/21, 479/22, 481/4, 481/5, 481/6, 481/10, 481/11 położonych przy ul. Zwycięstwa (obręb 3) w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdami w pasie drogowym ul. Choroszczańskiej (część dz. nr ew. gr. 477) lub/i ul. Zwycięstwa (część dz. nr ew. gr. 1) lub/i z działek drogowych nr ew. gr. 481/1, 481/2, 481/7, 481/8.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2020-06-02

Rozbudowa ul. Przytorowej w Białymstoku

Rozbudowa ul. Przytorowej w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-06-02

Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Skowronkowej w Białymstoku.

Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Skowronkowej w Białymstoku.

Kategoria: Zag. przestrz.

Data utworzenia: 2020-06-02

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.153.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Parkowej 8 w Białymstoku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak DOŚ-I.6131.153.2020 zezwalającej Spółdzielni Mieszkaniowej im. A. Mickiewicza na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Parkowej 8 w Białymstoku

Kategoria: Obwieszczenia

Data utworzenia: 2020-06-01

Feedback