Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw oraz jednostek organizacyjnych Miasta Białegostoku

Nazwa rejestru

Wykaz zlikwidowanych przedsiębiorstw oraz jednostek organizacyjnych Miasta Białegostoku, których organem założycielskim był Prezydent Miasta Białegostoku

Rejestr prowadzi

Departament Organizacyjny i Nadzoru
Archiwum
15-399 Białystok, ul. Składowa 11
tel./fax: 85 869 6821, 85 869 6824
tel.: 85 869 6822, 85 869 6823

Sposób udostępniania

Udostępnianie informacji na wniosek.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.