Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rzeczowych

Nazwa rejestru

Rejestr wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rzeczowych

Rejestr prowadzi

Departament Obsługi Mieszkańców
Referat Dowodów Osobistych i Spraw Wojskowych
ul. J.K. Branickiego 3/5
15-085 Białystok
pokój 320, III piętro
tel. 85 869 6417, 85 869 6539

Sposób udostępniania

PODSTAWA PRAWNA: 

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1429). 
  3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t Dz.U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz. U. z 2004r. Nr 181, poz. 1872 z późn.zm.).

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.