Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Jednostka organizacyjna Urzędu
Departament Obsługi Mieszkańców
Kategoria usług
Alkohol – zezwolenia

Informacje podstawowe

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.


Kogo dotyczy

Przedsiębiorcy


Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:

 • dane przedsiębiorcy (imię, nazwisko, nazwę firmy, siedzibę),
 • oznaczenie rodzaju zezwolenia,
 • adres punktu sprzedaży,
 • powód wystąpienia o wydanie duplikatu,
 • podpis przedsiębiorcy.

Czas realizacji

Niezwłocznie


Opłaty

Brak opłat


  Miejsce załatwienia sprawy

  Urząd Miejski w Białymstoku
  Departament Obsługi Mieszkańców
  Referat Obsługi Przedsiębiorców
  Branickiego 3/5, II piętro - pok. 203, 204
  15-085 Białystok


  Kontakt telefoniczny

  Numery telefonów: 85 869 6157, 85 869 7280, 85 869 6255, 85 869 6843


  Tryb odwoławczy

  Stronie przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.


  Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

  Wyślij pismo ogólne (usługa online)

  Feedback

  Formularz zgłaszania uwag.

  Podaj wynik działania matematycznego:

  Powrót na początek strony