Biuro rzeczy znalezionych

Zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015r., poz. 397) zawiadamia się, że w Biurze Rzeczy Znalezionych w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 prowadzonym przez Urząd Miejski w Białymstoku przechowywane są rzeczy znalezione wymienione w załączonym poniżej wykazie.

 

W związku z powyższym wzywa się właścicieli do odbioru rzeczy w terminie dwóch lat od dnia znalezienia.

 

Po tym terminie, zgodnie z art. 187 Kodeksu cywilnego prawo własności do rzeczy przejdzie na znalazcę, o ile odbierze rzecz w wyznaczonym terminie. W przypadku nie odebrania rzeczy w wyznaczonym znalazcy terminie jej właścicielem, na mocy art. 19 ust. 1 ustawy o rzeczach znalezionych, stanie się Miasto Białystoku.

 

Odbiór depozytu uwarunkowany jest opłaceniem kosztów w kwocie 5,00 złotych za przechowanie oraz utrzymanie rzeczy w należytym stanie i poszukiwanie osoby uprawnionej do odbioru.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.