Andrzejewska Marzena

Grupa - oświadczenia
Osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta
Imię
Marzena
Nazwisko
Andrzejewska
Miejsce zatrudnienia
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Spraw Społecznych
Stanowisko
Zastępca Dyrektora Departamentu/ Kierownik Referatu

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: