Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa

Przedmiot zamówienia
Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu BiKeR Białostocka Komunikacja Rowerowa
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
BKM-I.271.23.2019
Termin składania ofert
2020-02-26
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Joanna Mitros, tel. 85 869 69 87
Wykonawca
Nextbike Polska S.A., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa
Cena brutto
cena ofertowa: 9 481 676,76 zł, w tym: cena oferty podstawowej 7 788 202,56 zł, cena oferty wynikająca z zastosowania prawa opcji: 1 693 474,20 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.