Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą fragmentu pokrycia dachu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26

Przedmiot zamówienia
Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z naprawą fragmentu pokrycia dachu na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. St. Suchowolca 26
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZSR Nr SR-I.26.9.2020
Termin składania ofert
2020-08-05
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Przemysław Ćwikliński, tel. 606 127 802

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.