Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe w budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26

Przedmiot zamówienia
Zaproszenie do składania ofert na prace remontowe w budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku, ul. Ks. Stanisława Suchowolca 26
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZSR SR-I.26.6.2020
Termin składania ofert
2020-06-23
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Przemysław Ćwikliński, nr tel.606 127 802 , od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.