Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy wolnostojącej, upamiętniającej Polską Organizację Wojskową wykonanej z granitu, umiejscowionej na działce nr ewid. geod. 1441/1 przy północnej elewacji budynku przy ul. Legionowej 2 w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablicy wolnostojącej, upamiętniającej Polską Organizację Wojskową wykonanej z granitu, umiejscowionej na działce nr ewid. geod. 1441/1 przy północnej elewacji budynku przy ul. Legionowej 2 w Białymstoku.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia URB-X.271.9.2017
Termin składania ofert 2017-08-18
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Agnieszka Lewczuk, tel.: 85 869 66 14

Feedback

wynik operacji: 7-3