Zabezpieczenie szyb w ekranach akustycznych wzdłuż ul. Świętego Pio w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Zabezpieczenie szyb w ekranach akustycznych wzdłuż ul. Świętego Pio w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-IV.271.15.2020.PR
Termin składania ofert
2021-01-27
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Dorota Białous, tel. (85) 879 72 67; w sprawach proceduralnych: Patrycja Ruła, tel. (85) 879 72 69, Joanna Pieńkowska, tel. (85) 869 69 32

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.