Wykonanie przebudowy nawierzchni ulic w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj”Część I – ul. Generała Józefa HalleraCzęść II –skrzyżowanie ulic: Ks. J. Popiełuszki, Hetmańskiej i Gen. Augusta Emila Fieldorfa ,,Nila”

Przedmiot zamówienia
Wykonanie przebudowy nawierzchni ulic w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj”Część I – ul. Generała Józefa Hallera Część II –skrzyżowanie ulic: Ks. J. Popiełuszki, Hetmańskiej i Gen. Augusta Emila Fieldorfa ,,Nila”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM- XIV.271.55.2024
Termin składania ofert
2024-07-22
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1.w sprawach merytorycznych: Artur Perkowski, tel. (85) 879 7212, Sławomir Sikora, tel. (85) 879 7214, 2.w sprawach proceduralnych: Justyna Popławska, tel. (85) 869 6737, Ewa Tomaszczyk, tel. 85 869 62 04
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne
Powrót na początek strony