Wykonanie opracowania dotyczącego określenia modelu zarządzania operacyjnego zmodernizowanego lotniska Krywlany w Białymstoku wraz ze strukturą przepływów finansowych w zakresie prowadzonej działalności

Przedmiot zamówienia
Wykonanie opracowania dotyczącego określenia modelu zarządzania operacyjnego zmodernizowanego lotniska Krywlany w Białymstoku wraz ze strukturą przepływów finansowych w zakresie prowadzonej działalności
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DSR-II.271.8.2020
Termin składania ofert
2020-05-26
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Henryk Chodkiewicz, tel. (85) 879 73 05, w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska, tel. (85) 869 62 70

Feedback