Wykonanie niezbędnych pomiarów i określenie wartości wskaźników rezultatu osiągniętych w wyniku realizacji 2 projektów zrealizowanych z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej

Przedmiot zamówienia
Wykonanie niezbędnych pomiarów i określenie wartości wskaźników rezultatu osiągniętych w wyniku realizacji 2 projektów zrealizowanych z dofinansowaniem środków Unii Europejskiej
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-IX.271.4.2020
Termin składania ofert
2020-08-03
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Agnieszka Maciejuk, tel. 85 869 61 12 lub Justyna Trochimowicz tel. 85 869 68 12; w sprawach proceduralnych: Agnieszka Matulewicz, tel. 85 869 62 49

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.